Martin Balšínek - FREELANCER


Freelancer – podnikání na volné noze

Freelanceři jsou nezávislí profesionálové, jejichž povolání je založeno na osobní zkušenosti s výkonem jejich profese (mají speciální dovednosti či znalosti, které jsou jejich klíčovým know-how). Nenechávají se v podnikání zastupovat značkami, ale provozují svou podnikatelskou činnost pod svým vlastním občanským jménem. Znamená to, že freelanceři jsou podnikatelé, kteří jsou ztotožňovaní se svým povoláním, proto je u nich zásadní dbát na dobrou pověst a soustavně ji podporovat prostřednictvím kvalitně odvedené práce.

stat
TOPlist stránky vytvořil Martin Balšínek, všechna práva vyhrazena 2015