Technické řešení

Předběžné plánování technického řešení je rozhodující fází konstrukčních prací, které se promítne do celkové životnosti stroje.


Návrh a prototyp

První prototypy jsou určeny pouze pro Vás. Nejlepší formou konečného prototypu je bezpochyby prodejný výrobek.


Oprava a servis strojů

Provádíme servis a běžnou údržbu, střední i generální opravy. Případně i rekonstrukce strojů a technologických zařízení.


Strojař a zámečník

Strojní zámečník vykonává práce související se sestavováním částí strojů a strojních zařízení. Umí číst a používat technické podklady, zpracovávat jednoduché náčrtky k doplnění technologického postupu, rozměřovat a orýsovávat materiály.
Od návrhu až po realizaci mechanických komponent.