Komíny

Výstup na komíny s dopravou materiálu na potřebné místo. Montáž, demontáž nebo servis antén a kabelových tras.Výškové budovy

Montáže stožárových nosičů na střechách budov. Technické řešení je navrhnuto zákazníkem.


Stožáry

Montáž kabelové trasy. Upevnění kabelu pomocí svorek s odstupem 0,5m.


Výškové práce

Výškové práce prováděné horolezeckou technikou jsou cenově dostupnější a efektivnější.
Pokud by se tyto práce prováděly klasickým způsobem pomocí lešení, výsuvných žebříků či plošin, bylo by to jak technicky, tak cenové mnohem náročnější, než při použití horolezecké techniky.
Výškové práce naši klienti požadují pro různé oblasti, které jsme schopni zajistit či přímo sami zrealizovat.